พร้อมใบ ปจ.2

          ตรวจเช็ครายงานการตรวจสอบและการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สําหรับ รถปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

โดยวิศวกรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒


download รายการตรวจสอบ ใบ ปจ.2  คลิกที่นี่