บริษัท ยนต์สิน เออีซี จํากัด จัดตั้งขึ้นวันที่ 25 ตุลาคม 2554 สํานักงานตั้งอยู่จังหวัดนครปฐม

ธุรกิจหลักของเรา

จัดจําหน่าย เครนติดรถบรรทุก (Truck Mounted Crane) ทั้งเครนใหม่และเครนมือสอง เครนปรับปรุงสภาพคุณภาพสูง นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสําหรับกระบะบรรทุกเชิงพาณิชย์ ทั้งขนาด กลางและขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ทั้งเครนสำหรับยกของและเครนสำหรับงานก่อสร้าง

about_us_001

คัดสรรสินค้าคุณภาพ

บริษัท ยนต์สิน เออีซี จำกัด คัดกรองเฉพาะสินค้าคุณภาพดี นำเข้าจากบริษัทคู่ค้าคุณภาพ เพื่อให้ได้เฉพาะเครนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ดีมาก และมีราคาสมเหตุสมผล

บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าเครนมือสองตรงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam) โดยทีมงานมืออาชีพ

คัดสรรสินค้าคุณภาพ_01
คัดสรรสินค้าคุณภาพ_03
คัดสรรสินค้าคุณภาพ_02
คัดสรรสินค้าคุณภาพ_04

บริการหลังการขาย

บริการของเราครอบคลุมถึง การให้คำปรึกษาเลือกซื้อเครน วิธีใช้ การประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา การันตีด้วยมาตรฐานตรวจเช็ค 16 จุด (16 CHECK POINT)

ตรวจสอบสินค้าตามลำดับรายการ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าดีที่สุด

มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

ทีมงานเน้นให้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน

ทีมงานคุณภาพ

หัวใจหลัก ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาโดยทีมงานมืออาชีพ

ทุกท่านผ่านการอบรม

  • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ ปั้นจั่น
  • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

ทีมงานผ่านการอบรมเครนติดรถบรรทุก จากบริษัท ทาคาโน อิตัลไทย จำกัด
เพื่อให้ความรู้และการใช้เครนติดรถบรรทุกอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

COMING SOON 2025!!!

เพื่อรองรับการดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น บริษัท วางแผนขยายพื้นที่ให้บริการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และอะไหล่ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC)

about_us_002