การวางแชสซีส์เทียม (Sub - Frame) สําหรับรถบรรทุกติดเครน

          ทุกครั้งที่มีการติดตั้งเครนเข้ากับรถบรรทุก ทางบริษัทฯ เน้นการวางแชสซีส์เทียม (Sub-Frame) ให้ถูกต้อง ติดตั้งตัวรัดแชสซีส์เทียมเข้ากับแชสซีส์รถโดยใช้ U-Bolt เพื่อ ป้องกันความเสียหาย จากการเหวี่ยงตัวไปทางด้านซ้ายและ ด้านขวาระหว่างโครงรถกับแชสซีส์เสริม

          การวางแชสซีส์เทียมที่ได้มาตรฐาน ต้องออกแบบให้มี ความสมดุล (Stability) และเน้นความปลอดภัย โดยปัจจัยดังกล่าวสําคัญอย่างมากต่อความแข็งแรงของตัวรถและการรับภาระน้ําหนักบรรทุก

          หากส่วนดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากตัวเครนและวัสดุที่ต้องการขนถ่ายนั้นมีน้ําหนักค่อนข้างมาก อีกทั้งรถบรรทุกพร้อมเครนต้องเคลื่อนไหวไป-มาพร้อมกันทุกครั้งที่มีการใช้งาน

cr. ศูนย์สนับสนุนด้านตัวถัง

วางแชสซีส์เทียม เพื่อรอติดตั้งเครน

ตัวอย่างผลงานแชสซีส์ พร้อมติดตั้งเครน