ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเครน
1.  น้ำหนักของที่จะยก
2.  น้ำหนักรวมของรถบรรทุก

รถบรรทุกเหมาะกับเครนรุ่นไหน?

ของที่จะยกคืออะไร หนักประมาณเท่าไหร่ ?

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน น้ำหนักของสินค้าเป็นปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องมีการเคลื่อนย้ายของ/สินค้าทุกครั้ง

ตัวอย่างแบบฟอร์มกับการเคลื่อนย้ายสินค้า

Download excel file คลิกที่นี่